Brandvoll Fjellgard

Brandvoll fjellgard ligger på Tuv i Hemsedal, og vi driver med ammeku av gamle norske raser og sau. I tillegg har vi noen griser og høner. Vi selger mange produkter direkte fra gården, som økologiske poteter, kjøtt fra de ulike dyra, egg, skinn, ved, spekemat og noe fisk fra fjellvanna våre.

Kontakt oss

Arne SmøttebråtenTlf. 90 96 55 52
Trine NordliTlf 93 24 95 02
Organisasjonsnummer976 850 696
E-postasmoett@gmail.com
AdresseHulbakvegen 288
3560 Hemsedal

Send oss en melding

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Kart

Om garden

Brandvoll fjellgard er en typisk utmarksgard med store utmarksresurser og relativt lite innmark. Garden ligger på Tuv i Hemsedal, 720 meter over havet. På gården har vi kyr, sauer, griser og høner, gjeterhunder og katter. Kyr og sauer går på beite i fjellområdene som strekker seg fra gården og opp til fylkesgrensa mot Oppland. All jord blir drevet økologisk, det vil si uten bruk av kunstgjødsel eller sprøytemidler og på det meste av jorda vår produserer vi gras til dyra. I tillegg dyrker vi økologiske poteter. Vi produserer en god del ved for salg, både i storsekker og småsekker, og vi fisker også noe fjellørret og sik i fjellvanna som ligger til gården.

Sjefsbonden Arne kommer opprinnelig fra Gol og kjøpte Brandvoll fjellgard i 1996, da han var ferdig med jord- og plantefag utdannelse på Distriktshøyskolen i Hedmark. Arne har vært bonde på heltid i alle år, og har brukt tid på å utvikle gården fra et mellomstort melkebruk til dagens store saue- og ammekuproduksjon. Samboer Trine har vært svært engasjert i utviklinga av gården de senere årene, og i 2016 ble også hun bonde på full tid. Trine er utdannet botaniker og naturforvalter, og jobbet i mange år hos Fylkesmannen i Buskerud. Vi trives svært godt med å jobbe sammen som bønder. Hos oss er det mye kreativ idemyldring, og det kan ofte gå veldig kort tid før ideer blir prøvd ut.

Arnes sønn Henning er ivrig med i drifta så ofte han kan.

Dyrene på garden

Vi har følgende dyr på gården:

  • 55 storfe (20 mordyr) av rasene Telemarksfe og Dølafe, disse er trua norske raser.
  • 250 søyer av forskjellige raser, Norsk kvit sau, farga spælsau og gammalnorsk spælsau
  • 20- 30 utegriser om sommeren
  • 40 høner
  • 3 gjeterhunder
  • 3 katter

Vår visjon

Vi ønsker å produsere kjøtt av høy kvalitet basert på våre gode utmarksbeiter, vi legger stor vekt på at produksjonen skal være på dyrenes egne premisser. Vi har en ekstensiv driftsform der vi ikke prøver å presse dyrene til en høyere produksjon enn de greier på en naturlig måte. For oss er dyrevelferd svært viktig. Kalver og lam går sammen med mor så lenge det er mulig. Alle kyr får komme ut å springe jevnlig hele vinteren. En del sau kan gå ut og inn som de vil hele året. I den snøfrie delen av året er det viktig for oss at alle dyr får gå ute så lenge som mulig, og vi tilpasser drifta til dette.

Salg av produkter fra gården

Kjøtt: Vi har i flere år drevet med litt salg av kjøtt direkte fra gården. I starten var det bare lammekjøtt, men i 2014 startet vi opp med ammekyr av gamle norske storferaser. Dette var et viktig vendepunkt for oss på Brandvoll. Dette kjøttet viste seg å være svært ettertraktet både hos privatpersoner og restauranter og salget har økt for hvert år.

I 2016 startet vi opp med utegris og i 2017 kom de første hønene til gards. Så i dag selger vi kjøtt av både lam, storfe og gris. Dyrene blir slaktet på Nortura på Gol, delt og pakket på Hallingdal lokalmatsenter, og selges frosset fra gården i hele, halve eller kvarte slakt. Det er også mulig å få kjøpt stykningsdeler av lam og til jul blir det laget pinnekjøtt. Vi får også produsert spekepølse og speket fårekjøtt av våre dyr.

Skinn: Vi leverer skinn fra både sau og kyr til garving, og disse selger vi fra gården. Det vil variere hva vi har inne til en hver tid, for det tar ca et halvt år fra vi leverer skinnene til vi får dem tilbake. Saueskinn får vi stort sett på våren/forsommeren, og kyrskinn kommer som regel litt lenger ut på sommeren.

Kyrne våre er fargerike og med spesielle tegninger, og blir derfor til flotte skinn som kan brukes som gulvteppe eller til å henge på veggen. Størrelsen varierer noe, men er ca 2 m x 1,7 m.

Skinn av telemarkfe

Økologiske poteter: Vi dyrker økologiske poteter av sortene Pimpernell, Mandel, Cerisa, Blå Valdres og Asterix. Vi selger poser av 2,5 kg eller større forpakninger på bestilling. Når det ikke er for kaldt har vi poteter for salg i bua ved innkjøringen til gården.

Cerisa (avlange røde), Mandel og Blå Valdres potet.

Egg: Hønene våre produserer mange egg i uka.  Det meste av dette går til Hemsedal Cafe, men vi har innimellom noen kartonger a 12 egg for  salg.

Ved: Vi selger tørr og god bjørkeved, noe furuved og blandingsved. Vi har 1000 liter sekker på pall og noe småsekker av 60 liter. Disse kan vi levere hos deg, du kan hente på gården, og du kan også leie henger for å frakte veden selv.